עמוד:125

U n it 3 W EL C O M E to J A P A N Circle . . 3 * * הקיפו את המילה הנכונה בכל משפט . ضعوا دائرة حول الكلمة الصحيحة في كل جملة . . a . A climb / climber likes to climb mountains b . Fuji is the lowest / highest mountain in Japan . c . My best / top friend is Hanna . d . The baby can climber / climb the stairs at home . e . The view / climb from the hotel window is beautiful . Complete . . 4 * * * השלימו את המשפטים . أكملوا الجُمل . . ______________________________________________ a . It is dangerous to b . My best friend ________________________________________________ . c . You need a stick ______________________________________________ . d . My country is special because __________________________________ . ______________________________________________________________ Write the word . . 2 * סדרו את האותיות בסדר הנכון, וכתבו את המילים באנגלית ובשפתכם . رتبوا الحروف بالترتيب الصحيح، واكتبوا الكلمات باللغة الإنجليزية وبلغتكم . _________________ _________________ a . g d a n u e r o s b . w v i e _________________ _________________ c . e c s p a l i _________________ _________________ d . s t b e _________________ _________________ e . b e c l i m r _________________ _________________ Circle . . 1 * מה עושים האנשים בתמונה ? הקיפו את התשובה הנכונה . ماذا يفعل الناس في الصورة؟ ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة . . a . They are climbing stairs b . They are walking in a jungle . c . They are climbing a mountain . After Course Book page 109 125

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר