עמוד:122

. Answer the questions . 4 * * * ענו על השאלות . أجيبوا عن الأسئلة . ? a . What is near the river ___________________ ___________________ ___________________ b . What can you do at the pottery museum ? ______________________________ ______________________________ Add ing to the words . . 1 * הוסיפו סיומת ing - לכל פועל . أضيفوا اللاحقة ing لكل من الأفعال التالية . _____________ learn ____________ sing _____________ mix put _____________ bake _____________ make _____________ run _____________ choose _____________ dry _____________ play _____________ clean _____________ learning a . They are _________________ ( make ) ceramic plates at the museum . b . Some people are _________________ ( stop ) to look at the pictures . c . She is _________________ ( bake ) a cake for the festival . d . Mary is _________________ ( take ) a picture of the dishes . e . Kate is _________________ ( sleep ) in the tent at the moment . f . They are _________________ ( dance ) at the festival now . Complete . . 3 * * * השלימו את הפועל בצורה נכונה בכל משפט . أكملوا الفعل في كل جُملة بالشكل الصحيح . . Write the word . 2 * * כתבו כל פועל בעמודה המתאימה . اكتبوا كل فعل في العمود الملائم . go l eat l use l sit l bake l play l stop l plan l write stand - standing make - making run - running going After Course Book page 102 Present Progressive – Spelling Rules 122

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר