עמוד:116

95 After Course Book page Word Review 1 Write . . 2 תרגמו את המשפטים לשפה שלכם . ترجموا الجُمل التالية للغتكم . . a . There are many islands in Japan ______________________________________________________________ b . This is a great soup . ______________________________________________________________ c . We can go to the museum by subway . ______________________________________________________________ d . The airplane is very fast . ______________________________________________________________ e . The flight arrives at night . ______________________________________________________________ airport arrive board fast flight forget gate great half high hour island longest many mat meal night popular poster rice soup subway volcano ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . Think and write . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 116

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר