עמוד:115

U n it 3 W EL C O M E to J A P A N השלימו את המשפטים בזמן הווה ממושך . أكملوا الجُمل التالية بصيغة المضارع المستمر . . Complete . 3 * * a . The pupils _____________ ( learn ) math this morning . b . He _______________________ ( talk ) to a Japanese girl at the moment . c . We _______________________ ( watch ) the colorful Skytree . d . They _______________________ ( eat ) sushi at the restaurant . e . Mother _______________________ ( cook ) a special meal for my birthday . are learning Write . . 4 * * * تمعنوا بالصورة . اكتبوا خمس جُمل بصيغة المضارع المستمر . استخدموا الأفعال في مجمع الأفعال التالي . התבוננו בתמונה . כתבו חמישה משפטים בזמן הווה ממושך . השתמשו בפעלים במחסן המילים . riding l playing l running l sliding l climbing l walking l jumping Example : ________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Three girls are playing with sand . _________________________________________________________________ 115

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר