עמוד:114

94 After Course Book page Circle . . 2 * בכל משפט הקיפו את הצורה הנכונה של הפועל to be . ضعوا دائرة حول الصيغة الصحيحة للفعل to be في كل من الجُمل التالية . . a . She is / are cleaning the classroom b . We is / are painting a picture . c . The dog is / are licking the bowl . d . The children is / are playing in the sand . a . Circle . . 1 * b . Underline . c . Tick . הקיפו את הפועל to be בכל משפט . ضعوا دائرة حول صيغة الفعل to be في كل من الجُمل التالية . מתחו קו מתחת לפועל עם ing - בכל משפט . ضعوا خطاً تحت صيغة الفعل المنتهية بـ ing في كل من الجمل التالية . סמנו ב - ✔ את המשפטים הנכונים לגביכם . ضعوا إشارة ✔ بجانب كل جملة صحيحة من وجهة نظركم . . I am sitting in the classroom now . 1 My friends and I are learning math at the moment . . 2 The teacher is walking around the classroom . . 3 I am working in my workbook . . 4 My friends are talking to me now . . 5 The pupils are writing in their notebooks . . 6 I am standing on one foot . . 7 The class is listening to the teacher . . 8 Remember ! Present Progressive – Positive am is are verb + ingsubject 114

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר