עמוד:113

U n it 3 W EL C O M E to J A P A N Write . . 1 * כתבו את המילה הנכונה לכל תמונה . העזרו במחסן המילים . اكتبوا الكلمة الصحيحة الملائمة لكل صورة . استعينوا بمجمع الكلمات التالي . 93 After Course Book page soup l night l subway l mat l rice ___________________ ___________________ ___________________ a b c a . The Japanese usually sit on a tatami _________________ when they eat . b . Many people ride the _________________ in Tokyo . c . People in Japan like to eat _________________ and _________________ . d . The Tokyo Skytree changes colors at _________________ . Complete . . 2 * * השלימו את המשפטים . השתמשו במילים מהתרגיל הקודם . أكملوا الجُمل . استخدموا كلمات من التمرين السابق . ___________________ d ___________________ e a . What do people in Japan like to eat ? ____________________________________________________________ b . What happens to the Skytree at night ? ____________________________________________________________ c . What do the Japanese sit on when they eat ? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ d . How do many people travel in Tokyo ? ____________________________________________________________ Read and find . . 3 * * * קראו את השאלות . אחר כך מצאו את התשובות בתרגיל הקודם . اقرأوا الأسئلة . ثم جدوا الإجابات في التمرين السابق . . People in Japan like to eat rice and soup 113

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר