עמוד:112

. a . Many people in Japan travel to work by airplane / subway b . Every Friday we eat a big mat / meal . c . An airplane travels very fast / great . d . The sky is black at rice / night . Circle . . 3 * * הקיפו את המילה הנכונה בכל משפט . ضعوا دائرة حول الكلمة الصحيحة في كل جملة . . a . __________________ is a great book b . My favorite meal is __________________ . c . I like to eat __________________ soup . Complete . . 4 * * * השלימו את המשפטים כך שיהיו נכונים לגביכם . أكملوا الجُمل بحيث تصبح صحيحة من وجهة نظركم . . a . Write . 2 * כתבו את המילים בתרשים הנכון . اكتبوا الكلمات التالية في الأماكن الصحيحة . . 7 . 6 . 5 . 4 . 1 . 2 . 3 subway l meal l rice l great l night l fast l soup b . Write . * * כתבו את פירושי המילים מתרגיל a 2 . اكتبوا معاني الكلمات التي وردت في التمرين a 2 . ____________________ . 1 ____________________ . 2 ____________________ . 3 ____________________ . 4 ____________________ . 5 ____________________ . 6 ____________________ . 7 112

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר