עמוד:111

U n it 3 W EL C O M E to J A P A N Match . . 1 * התאימו כל מילה לפירושה . لائموا بين كل كلمة ومعناها . 92 After Course Book page NEW Words A VISIT TO TOKYO Tick . . 2 * * התבוננו בפוסטר בעמוד 90 בספר הלימוד . סמנו ב - ✔ את העובדות המוכרות מהפוסטר . تمعنوا بالمُلصَق الإعلاني في الصفحة 90 من الكتاب التعليمي . ضعوا إشارة ✔ بجانب الحقائق المعروفة من المُلصَق . . Write . 3 * * * כתבו שלוש עובדות על יפן . היעזרו בעמודים 90 - 91 בספר הלימוד . اكتبوا ثلاث حقائق عن اليابان . استعينوا بالصفحات 91 - 90 من الكتاب التعليمي . ________________________________________________________ : Example _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ c .  Japan’s flag has only two colors . e .  The Japanese wear special clothes on holidays . d .  The Japanese like to eat miso soup . f .  The Japanese read manga comics . b .  People in Japan use yen to buy things . a .  The language in Japan is Japanese . 3 A popular sport in Japan is Sumo . أرزّ אורז سريع מהיר قطار أرضي רכבת תחתית حساء מרק وجبة ארוחה soup subway meal fast rice 111

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר