עמוד:110

התאימו כל משפט לתמונה הנכונה . لائموا بين كل جملة والصورة الصحيحة الملائمة لها . . Match . 2 * * a b c d e There is a poster of Europe at the airport . . 1 ____ The Japanese sit on mats . . 2 ____ There is a big volcano in Japan . . 3 ____ There are some animals on the island . . 4 ____ This chair is very high . . 5 ____ הקיפו את המילה True או False . ضعوا دائرة حول كلمة True أو a . Circle True or False . . False . 3 * * A volcano is a mountain .  True / False . 1 An airplane flies high in the sky .  True / False . 2 Pizza is not a popular food .  True / False . 3 There are many cities in Israel .  True / False . 4 You put a mat on a table .  True / False . 5 After Course Book page 91 Find and write . . 1 * התבוננו בפוסטר בעמוד 90 בספר הלימוד ומצאו : تمعنوا بالمُلصَق الإعلاني في الصفحة 90 من الكتاب التعليمي، وجدوا : ________________ a . a language b . money ________________ c . a capital city ________________ Japanese d . colors ____________ ____________ e . a food ________________ f . clothes ________________ l ________________________________________________________________ l ________________________________________________________________ b . Write . * * * תקנו את המשפטים הלא נכונים . صحّحوا الجُمل الخاطئة . 110

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר