עמוד:108

. a . The airplane forgets / arrives in three hours b . There are many people at the board / airport today . c . They check your passport at the gate / hour . d . Don ’ t forget / flight to change your money . e . The airplanes arrives in the longest / half an hour . Circle . . 3 * * בכל משפט הקיפו את המילה הנכונה . ضعوا دائرة حول الكلمة الصحيحة في كل جملة . 88 After Course Book page Read and tick . . 1 * * מה אומר לנו לוח ההמראות ? סמנו ב - ✔ את התשובות הנכונות . ماذا تقول لنا لوحة مواعيد اقلاع الطائرات؟ ضعوا إشارة ✔ بجانب الإجابات الصحيحة . when a flight leaves when a flight arrives which gate to go the number of a flight ) טייס طيار ( the name of the pilot where you are a . b . c . d . e . f . a . Write Yes or No . . 4 * * اقرأوا الجُمل، واكتبوا بجانب كل منها إن كانت باعتقادكم صحيحة ( Yes ) أم خاطئة ( No ) . קראו את המשפטים וכתבו אם הם נכונים ( Yes ) או לא ( No ) לפי מיטב ידיעתכם . ______ . Half an hour is 50 minutes . 1 There is a board in a classroom . ______ . 2 There are many gates at an airport . ______ . 3 The longest month is February . ______ . 4 Airplanes always arrive on time . ______ . 5 Flights leave from airports . ______ . 6 l ________________________________________________________________ l ________________________________________________________________ l ________________________________________________________________ b . Write . * * * תקנו את המשפטים הלא נכונים . صحّحوا الجُمل الخاطئة . 108

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר