עמוד:148

. c . Answer Do you play sports at school ? ___________ . 1 sport ? ____________________ ) המועדף المفضّلة ( What is your favorite . 2 b . Choose . Answer the questions . . 2 a . Tick . סמנו ב - ✔ מי שאומר משהו נכון לגבי יום הספורט . ضعوا إشارة ✔ بجانب رقم جملة الشخص الذي يقول شيئاً صحيحاً عن اليوم الرياضي . סמנו את סוגי הספורט שאינם כלולים ביום הספורט . ضعوا إشارة بجانب أنواع الرياضة غير المشمولة في اليوم الرياضي . ענו על השאלות לגבי עצמכם . أجيبوا عن الأسئلة من وجهة نظركم . 6 5 3 2 1 4 There are three teams on sports day . 1 Sports day is in the summer . 4 My family likes to watch the races . 2 In Japan there are running races on sports day . 5 We have a picnic on sports day . 3 148

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר