עמוד:144

3 Word Review age all over build building candles castle competition culture evening first goodbye heavy important invite line look for million nature poem second snow teach third ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . 124 After Course Book page Circle . . 2 הקיפו את המשפטים הנכונים . יש שלושה . ضعوا دوائر حول الجُمل الصحيحة . هنالك 3 جُمل صحيحة . . a . The pencil is very heavy b . The second letter of the alphabet is B . c . He likes nature . He likes to be inside . d . Snow that is very cold becomes ice . e . Kings and queens live in castles and palaces . f . A poem always has rhyming words . Answer and write . . 3 ענו על השאלות על עצמכם . השלימו את התשובות . أجيبوا عن الأسئلة من وجهة نظركم . أكملوا الإجابات . ? a . What is the first letter of your school’s name The first ________________________________________________________ . b . When do you usually invite your friends to your house ? I usually invite ___________________________________________________ . c . Why is your schoolbag sometimes heavy ? It ______________________________________________________________ . d . What do you like to do in the evening ? In the evening ___________________________________________________ . Think and write . . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 144

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר