עמוד:142

. Circle . 8 * * מה עושה את השיר בתרגיל 7 לשיר הייקו ? הקיפו את התשובות הנכונות . ما الذي يجعل من القصيدة في التمرين 7 قصيدة هايكو؟ ضعوا دوائر حول الإجابات الصحيحة . . a . It has rhyming words b . It has three lines . c . The number of syllables is correct . Read and answer . . 7 * קראו את שני השירים . اقرأوا القصيدتين . _____ ? Which poem is a haiku Many people like Pizza and French fries But I don’t like those . People in Japan Like to eat sushi dishes For dinner at night . Read and answer . . 1 * קראו פעם נוספת את שירי ההייקו המפורסמים וענו על השאלות . اقرأوا ثانية قصائد الهايكو الشهيرة، وأجيبوا عن الأسئلة . 123 After Course Book page ) אף אחד ولا واحدة ( a . Which haiku made you laugh ? A / B / None b . Which animals are mentioned in the haikus ? ______________ ______________ c . Which haiku matches the picture ? A / B An old silent pond . . . A frog jumps into the pond, splash ! Silence again . No birds are flying ; The tree leaves are still as stone, An autumn evening . AB AB 142

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר