עמוד:140

. Complete . 3 * * * השלימו את המשפטים . أكملوا الجُمل . . __________________________________________ a . In the evening I usually b . A poem has ___________________________________________________ . c . The first letter of the alphabet is _______________ . d . In nature there are ______________________________________________ . Read and Circle . . 1 * קראו את השיר של ג’ון . הקיפו כל צמד מילים מתחרזות בצבע שונה . اقرأوا قصيدة جون . ضعوا دوائر حول كل زوج من الكلمات التي لها نفس القافية بلون مختلف . I like Japan, it's really fun There's lots to do for everyone From great food, like sushi To tall towers, like the Skytree . Maybe next year we'll come again And visit Japan, so see you then . After Course Book page 120 a . Find . . 2 * מצאו מילה מתחרזת לכל מילה ברשימה . היעזרו במחסן המילים . جدوا كلمة لها نفس قافية الكلمة المُعطاة . استعينوا بمجمع الكلمات التالي . _______________ tower . 1 high _______________ . 2 dish _______________ . 3 trip _______________ . 4 climb _______________ . 5 clothes _______________ . 6 rhyme l flip l goodbye l wish l blows l shower b . Choose and write . * * בחרו שתי מילים מתוך תרגיל a 2 . כתבו חרוז נוסף לכל אחת . اختاروا كلمتين من التمرين a 2 . اكتبوا كلمة إضافية لكل منها لها نفس القافية . _______________ _______________ _______________ _______________ 140

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר