עמוד:61

U n it 2 W EL C O M E to I S R A EL Write . . 4 * * * חברו לפחות שלושה משפטים בעזרת הטבלה . قوموا بتأليف ثلاث جُمل على الأقل بمساعدة الجدول . _________________ _________________ _________________ . Color . 2 * * צבעו צמדי מילים מתאימים . لوّنوا أزواج الكلمات المتلائمة مع بعضها . Example : language – Hebrew shekels language weather month Hebrew England September warm country money d e f Write Yes or No . . 3 * * * اكتبوا Yes أو No وفقاً لما قرأته الأم من نشرة المعلومات . صحّحوا الجُمل الخاطئة . כתבו Yes או No לפי מה שאמא הקריאה מעלון המידע . תקנו את המשפטים הלא נכונים . _______ . a . It is warm in Israel in September b . People in Israel speak one language . _______ c . The money in Israel is shekels . _______ d . People from all over the world visit Israel . _______ e . Most people in Israel speak English . _______ It People We The family My dad can read works is speak visits warm many countries in a bank many languages about Israel in London . in the brochure . in Israel . around the world . in the spring . l ____________________________________________________________________ l ____________________________________________________________________ l ____________________________________________________________________ l ____________________________________________________________________ l ____________________________________________________________________ 61

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר