עמוד:60

. Circle . 3 * הקיפו את הפעלים וכתבו את פירושם . ضعوا دوائر حول الأفعال، واكتبوا معانيها . . Circle . 4 * * הקיפו את המילה הנכונה בכל משפט . ضعوا دائرة حول الكلمة الصحيحة في كل جملة . . a . I want to float / learn in the Dead Sea b . The Bahai Gardens are small / beautiful . c . She wants to learn / see Hebrew . d . Dan and Ted travel / watch their sister in the park . e . They can change / visit their money in Israel . Write . . 5 * * * כתבו משפט עם כל פועל . اكتبوا جملة على كل واحد من الأفعال التالية . . Example : I learn English at school ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ change seelearn watch float Write . . 1 * כתבו את המילה המתאימה מתחת לכל תמונה . היעזרו במחסן המילים . اكتبوا الكلمة الملائمة تحت كل صورة . استعينوا بمجمع الكلمات . _________________ _________________ _________________ 43 After Course Book page warm l world l money l language l brochure l bank a b c float flowers _______ watch _______ learn _______ boat _______ see _______ sea ______________ 60

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר