עמוד:65

U n it 2 W EL C O M E to I S R A EL Circle . . 1 * הקיפו את המילה הנכונה לכל תמונה . ضعوا دائرة حول الكلمة الملائمة لكل صورة . . Circle . 2 * * הקיפו את המילה הנכונה בכל משפט . ضعوا دائرة حول الكلمة الصحيحة في كل جملة . . a . You can buy / shop postcards at the hotel b . This shop / bank has many toys and games . c . Cost / How much is the blue helicopter ? d . We are sleeping in a big school / hotel in Israel . e . The postcards buy / cost five dollars . Complete . . 3 * * * השלימו את המשפטים כך שיהיו נכונים לגביכם . أكملوا الجُمل بحيث تصبح صحيحة من وجهة نظركم . . _____________________________________________________ a . I like to buy b . A hotel is _______________________________________________________ . shop you can buy _________________________ . ) צעצועים ألعاب ( c . At the toy Match . . 1 * התאימו בין המספרים לבין המילים . لائموا بين الأرقام والكلمات . 45 After Course Book page After Course Book page 47 a b c d 98 18 3677 100 45 17 83 thirty - six eighty - three ninety - eight forty - five one hundred seventeen eighteen seventy - seven money l postcards buy swim sea l l hotelshop market l NEW Words AT THE HOTEL SHOP 65

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר