עמוד:64

. Complete . 2 * * Choose and write . . 3 * * * Write about a friend . . 4 * * * השלימו את המילים החסרות לפי עלון המידע . העזרו במחסן המילים . أكملوا الكلمات الناقصة وفقاً لنشرة المعلومات . استعينوا بمجمع الكلمات . בחרו מקום אחד בו תרצו לבקר . השלימו את המשפט . اختاروا مكاناً واحداً ترغبون بزيارته . أكملوا الجملة . שאלו חבר או חברה לאן הם היו רוצים לטייל והשלימו את המשפט . اسألوا أحد أصدقائكم إلى أين يرغب بأن يسافر، وأكملوا الجملة . . Example : I want to visit Eilat . I want to swim with dolphins I want to visit ____________________ . ________________________________ . _________________________________________________________________ Example : She wants to visit the kibbutz and milk the cows . He / She wants to ____________________________________________________ . DEAD SEA l Visi t t he lowes t place on Ear t h ! l _______ in t he lake . HAIFA l Visi t t he many museums in Haifa . l See beau t iful in t he _______ Bahai Gardens . JERUSALEM l Visi t holy places . l _______ frui t s and vege t ables in t he marke t . EILAT l _______ wi t h dolphins ! l _______ fish under t he wa t er . THE SEAOFGALILEE l _______ a boa t on t he Sea of Galilee . l Visi t a kibbu t z . watch l float l buy l swim l flowers l ride 64

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר