עמוד:100

82 After Course Book page Word Review 4 angry beach colorful dive find glass help hurt interesting king nose quickly real scared slowly smell wet wise b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . Write sentences . 2 כתבו לפחות שלושה משפטים . השתמשו בטבלה . اكتبوا ثلاث جُمل على الأقل . استعينوا بالجدول . The stories I can’t My friend The bees I want to find helps smell are dive into the sea . me with my homework . very interesting . my bag . the flowers . l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ l __________________________________________________________________ Think and write . . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 100

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר