עמוד:96

77 After Course Book page Circle . . 1 * הקיפו את המילה הנכונה לכל תמונה . ضعوا دائرة حول الكلمة الملائمة لكل صورة . d e king l smell l realfind l hurt l smell a b c help l angrynose l wise l wise l find real king l flower l NEW Words LET'S READ A STORY ! Complete and write . . 2 * * השלימו את המשפטים . אחר כך כתבו את המילים בתוך התשבץ . أكملوا الجُمل . ثم اكتبوا الكلمات في اللغز . king l wise l help l smell l hurt l nose l angry l real l find Across : Tammy can’t ___________ her glasses . 2 Ouch ! I ___________ my foot . 4 The mud has a bad ___________ . 6 Down : The dog looks very ___________ . Be careful . 1 My father is a very ___________ man . 3 Can you ___________ me do my homework ? 4 These flowers are ___________ . Smell them . 5 1 2 4 3 5 6 Write . . 3 * * * כתבו שלושה משפטים מתרגיל 2 בשפתכם . اكتبوا ثلاث جُمل من التمرين 2 بلغتكم . ____________________________________________________________________ l l ____________________________________________________________________ l ____________________________________________________________________ 96

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר