עמוד:95

U n it 2 W EL C O M E to I S R A EL Write . . 2 * * כתבו שאלות Wh עבור התשובות המודגשות . זיכרו להוסיף סימן שאלה בסוף כל שאלה . اكتبوا أسئلة Wh للإجابات المشدّدة بخط عريض . تذكروا أن تضيفوا إشارة استفهام في نهاية كل سؤال . _______________________________________________________________ . a The boat sails on the water . b . _______________________________________________________________ Dolphins eat small fish . c . _______________________________________________________________ She wears a sunhat because it is very hot . d . _______________________________________________________________ They write postcards in the afternoon . e . _______________________________________________________________ He travels on the water by boat . Where does the boat sail ? Write . . 3 * * * כתבו כל משפט בצורות חיוב, שלילה ושאלה . اكتبوا كل جملة على صورة جملة مُثْبَتة، جملة نفي وجملة سؤال . . Fish swim in the water on land . _______________________________________ Do fish swim in the water ? Where ________________________________________ _ ? a . Positive : Negative : Yes / No question : Wh question : b . Positive : Negative : Yes / No question : Wh question : by boat . _______________________________________ The family doesn ’ t travel by car . _______________________________________________ How __________________________________________ ? Write and answer . . 1 * أكملوا الأسئلة بواسطة الكلمات Do، Does . أجيبوا عن الأسئلة وفقاً للبطاقات البريدية الموجودة في الصفحة 73 من الكتاب التعليمي . השלימו את השאלות עם המילים Does , Do . ענו על השאלות בהתאם לגלויות בעמוד 73 בספר הלימוד . ____________________________________ ? a . ______ the family go to Eilat b . ______ Rick and Mary dive ? _____________________________________ c . ______ John write a postcard ? ___________________________________ d . ______ Kate like to draw boats ? __________________________________ e . ______ Mary help Kate ? _________________________________________ f . ______ all the children want to dive ? ______________________________ Yes, they do . Does Present Simple Questions After Course Book page 76 95

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר