עמוד:94

75 After Course Book page Circle . . 1 * בכל משפט סמנו את הצורה הנכונה . في كل جملة، ضعوا دائرة حول الصيغة الصحيحة . . a . Laura don’t / doesn’t swim on Mondays b . Ted and Janet don’t / doesn’t dive every day . c . The diver don’t / doesn’t see any sharks in the sea . d . Some fish don’t / doesn’t eat smaller fish . e . This boat don’t / doesn’t sail very slowly in the water . f . This boat doesn’t sail / sails quickly . g . The children don’t want / wants to dive . Rewrite . . 2 * * כתבו את המשפטים מחדש בצורת השלילה בזמן הווה פשוט . اكتبوا الجُمل من جديد بصيغة النفي، بصيغة المضارع البسيط . . a . I swim in the sea every day _________________________________________________________________ b . He eats chicken for lunch every Sunday . _________________________________________________________________ c . They get up at seven o'clock every morning . _________________________________________________________________ d . She writes in her diary at night . _________________________________________________________________ e . The teacher gives too much homework . _________________________________________________________________ I don’t swim in the sea every day . a . On Sundays I don’t ________________________________________ . b . In the morning I don't ______________________________________ . c . My family doesn't ______________________________ every week . d . I don’t ______________________________________ on Thursdays . Complete . . 3 * * * השלימו את המשפטים כך שיהיו נכונים לגביכם . أكملوا الجُمل بحيث تصبح صحيحة من وجهة نظركم . Present Simple Negative 94

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר