עמוד:92

74 After Course Book page Match . . 1 * התאימו לכל תמונה מילה ממחסן המילים . יש יותר מילים ממה שצריך . اكتبوا الكلمة الملائمة لكل صورة من مجمع الكلمات التالي . توجد كلمات أكثر من اللازم . beach l draw l boat l fish l dolphins scared l glass l watch l dive l wet _____________ a _____________ b _____________ c _____________ d _____________ e _____________ f _____________ g _____________ h Read and complete . . 2 * * השלימו את המילים החסרות בגלויה של קייט . העזרו במחסן המילים . أكملوا الكلمات الناقصة في البطاقة البريدية الخاصة بـ كيت . استعينوا بمجمع الكلمات التالي . draw l fish l quickly l glass l know l helps l boat Mrs . Smith Sultana Avenue 110 Paris October 20 th Dear Grandma, We are on a ( a ) ____________ in Eilat . The floor of the boat is ( b ) ____________ . There are many colorful ( c ) ____________ in the water . They are very beautiful ! The boat doesn’t sail ( d ) ____________ . It sails slowly and we can see all the fish . I like to e ) ____________ the fish in my notebook . ( I don’t ( f ) ____________ their names, so I search the Internet to find them . Mary g ) ____________ me . ( I miss you, Kate France 92

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר