עמוד:90

71 After Course Book page Word Review 3 adult delicious famous free Friday fruits holy magic market menu Monday museum order picture place pray restaurant Saturday science space Sunday Thursday Tuesday vegetables Wednesday zoo b . Write . ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . Answer and write . 2 a . What is your favorite day of the week ? ( המועדף المفضّل ) . _____________________________________________________ My favorite b . Which fruits do you like to eat ? I like ___________________________________________________________ . c . What do you like to order in a restaurant ? I like to order ___________________________________________________ . d . What do you like to do on Saturday ? On Saturday I ___________________________________________________ . e . Which famous singer do you like listen to ? A famous singer I _______________________________________________ . השלימו את התשובות לגבי עצמכם . أكملوا الإجابات من وجهة نظركم . . Think and write . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 90

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר