עמוד:86

. Find and complete . 2 * * جدوا الكلمات من التمرين 1 في لغز الحروف . استخدموا الكلمات التي وجدتموها كي تكملوا الجُمل التالية . מצאו את המילים מתרגיל 1 בתוך תשבץ האותיות . השתמשו בהן כדי להשלים את המשפטים . a . There is a funny _________________ in the album b . I can do _________________ with cards . c . The astronaut is in _________________ . d . They are going to the _________________ museum today . e . Henry is ten . He isn’t an _________________ yet . f . The water at this restaurant is _________________ . picturePISNODES ILPANERC CMAGICAI TSCACEIE UFEPICRN RRADULTC EETOFREE After Course Book page 69 Write . . 1 * כתבו מילה מתאימה לכל תמונה . השתמשו במודעות המופיעות בעמוד 68 בספר הלימוד . اكتبوا الكلمة الملائمة لكل صورة . استخدموا الإعلانات الموجودة في الصفحة 68 من الكتاب التعليمي . _________________ a _________________ b _________________ c _________________ d _________________ e _________________ f __________________________________ _________________ g h i 86

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר