עמוד:84

. Circle Yes or No . 4 * * * ضعوا دائرة حول Yes أو No وفقاً للقطعة الموجودة في الصفحة 63 من الكتاب التعليمي . صحّحوا الجُمل الخاطئة . הקיפו Yes או No לפי הקטע בעמוד 63 בספר הלימוד . תקנו את המשפטים השגויים . a . Jerusalem is a holy city . Yes / No b . There is fruit in the market . Yes / No c . There are many shops at the zoo . Yes / No d . People live in a museum . Yes / No e . A potato is a vegetable . Yes / No After Course Book page 64 התאימו בין חלקי המשפטים . لائموا بين أجزاء الجُمل . . Match . 1 * There are many shops atthe Western Wall . the Biblical Zoo . You can pray at The Church of the Holy Sepulchreis a holy place . You can see animals at the Machane Yehuda market . Read and tick . . 2 * * קראו את המשפטים . סמנו ב - ✔ את המשפטים עם מידע מהקטע בעמוד 63 בספר הלימוד . اقرأوا الجُمل . ضعوا إشارة ✔ بجانب الجُمل التي تحوي معلومات من القطعة في الصفحة 63 من الكتاب التعليمي . __ . a . Jerusalem is a holy city b . Jerusalem is a capital city . __ c . There are many hotels in Jerusalem . __ d . Muslims come to the Dome of the Rock . __ e . There are many animals in the Biblical Zoo . __ f . There are many shops in the market . __ Circle and write . . 3 * * הקיפו את המילים . כתבו את המילים ליד פירושן . ضعوا دوائر حول الكلمات التي تجدونها في أفعى الكلمات . ثم اكتبوا كل كلمة بجانب معناها . pl a c e o r d erprayfamou s v e g e t a b l e s m e n u m a rket מקום مكان __________________ . a שוק سوق __________________ . b להזמין يطلب طلبية __________________ . c ירקות خضراوات __________________ . d להתפלל يصلّ __________________ . e תפריט قائمة طعام __________________ . f מפורסם مشهور __________________ . g 84

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר