עמוד:82

61 After Course Book page Word Review 2 behind between body camp out farmer field gardener guess guesthouse house in in front of lunch mud near on pool salty school sleep tent together under b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . Match and write . 2 התאימו בין חלקי המשפטים וכתבו את המשפטים בשורות . لائموا بين أجزاء الجُمل، واكتبوا الجُمل على الأسطر . ______________________________________________________________ . a b . ______________________________________________________________ c . ______________________________________________________________ d . ______________________________________________________________ e . ______________________________________________________________ a . When we camp out b . Your sports shoes c . The sea water d . The school e . I love to swim is very salty . . 1 __ is between the bank and the park . . 2 __ in the pool . . 3 __ are under the bed . . 4 __ we sleep in a tent . . 5 __ Think and write . . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 82

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר