עמוד:81

U n it 2 W EL C O M E to I S R A EL Circle . . 7 * * הקיפו את ביטוי הזמן הנכון לגביכם בכל משפט . ضعوا دائرة حول التعبير الزمني الصحيح لكل جملة من وجهة نظركم . a . I eat lunch . every day in the morning three times a day b . I go on a class trip . every spring once a week every year c . I play basketball . in the afternoon in the morning every week d . I eat pizza . every day sometimes on my birthday e . I do my homework . at 5 o’clock at night after school f . I have spaghetti for lunch . every day never once a week Write . . 6 * * * כתבו ארבעה משפטים המתארים את סדר היום בבית הספר . השתמשו בהווה פשוט ובביטויי זמן מתאימים . اكتبوا أربع جُمل تصف النظام اليومي في المدرسة . استخدموا صيغة المضارع البسيط، والتعابير الزمنية الملائمة . . Example : At ten o’clock I eat a sandwich ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Write . . 8 * * * כתבו לפחות חמישה משפטים על עצמכם . העזרו בטבלה שבתרגיל 7 . اكتبوا خمس جُمل على الأقل عن أنفسكم . استعينوا بالجدول في التمرين 7 . ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 81

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר