עמוד:78

. Circle . 3 * * * הקיפו את התשובות הנכונות לפי המכתב המופיע בספר הלימוד בעמוד 58 . ضعوا دوائر حول الإجابات الصحيحة، وفقاً للرسالة الموجودة في الصفحة 58 من الكتاب التعليمي . ? a . What two things are on the kibbutz i . the Kinneret ii . a school iii . a dining room iv . Israel b . In the dining room you ( – ) . i . eat ii . sleep iii . live c . There are _ families on the kibbutz . i . 115 ii . 50 iii . 150 Present Simple Positive and Time Expressions Match and write . . 1 * התאימו בין חלקי המשפטים . כתבו את המשפטים בשפתכם . لائموا بين أجزاء الجُمل . اكتبوا الجُمل بلغتكم . 60 After Course Book page a . Every summer Tom and Tim 1 . eats a sandwich at school . b . She usually 2 . does his homework . c . Every Sunday I3 . visit the Dead Sea . d . Every day the farmer 4 . clean my room . e . After school, David 5 . milks the cows . _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ בכל קיץ טום וטים מבקרים בים המלח . في كل صيف، يزور توم وتيم البحر الميت . a . b . c . d . e . 78

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר