עמוד:71

U n it 2 W EL C O M E to I S R A EL _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Write . . 1 * כתבו את המילים באנגלית . اكتبوا الكلمات التالية باللغة اإنجليزية . 53 After Course Book page Write . . 2 * * اكتبوا الكلمة المناسبة باللغة الإنجليزية تحت كل صورة . ثم اكتبوا الكلمات على الأسطر وفقاً لترتيب الـ ABC . כתבו את המילה באנגלית מתחת לכל תמונה . אחר כך כתבו אותן בשורות בצד לפי סדר ה - ABC . בוץ طين מלוח مالح אוהל خيمة לישון ينام בית הארחה دار ضيافة a ______________ d ______________ e ______________ b ______________ f ______________ c ______________ Match . . 3 * * * התאימו בין חלקי המשפטים . لائموا بين أجزاء الجُمل . This snack is Every summer they There is a lot of mud The guesthousevery salty . camp out in a tent . in the winter . is near the Dead Sea . NEW Words THE DEAD SEA a . ______________________ b . ______________________ c . ______________________ d . ______________________ e . ______________________ 71

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר