עמוד:68

. a . Write . 1 * b . Write . * * Color . . 1 * כתבו אחת מהמילים some , an , a לפני כל מילה . اكتبوا إحدى الكلمات a، an، some قبل كل كلمة . השלימו את השיחה עם אחת המילים some , an , a . أكملوا المحادثة بالكلمات a، an، some . צבעו באותו צבע כל צמד מילים יחיד - רבים . لوّنوا أزواج الكلمات التي تشكّل مفرد - جمع بنفس اللون . 49 After Course Book page After Course Book page 51 languageshotels shop hotel bottlesplace markets vegetable placesvegetablesmarket language shops bottle postcard ________ pupils ________ apples ________ album ________ avocado ________ houses ________ helicopter ________ telephone ________ a 1 5 2 6 3 7 4 8 Rick : Mom, I’m hungry . Can Ihave ( 1 ) ________ chips ? Mom : We don’t have chips . We have ( 2 ) ________ apple, peach and ( 4 ) ________ tomatoes . ________ ) 3 ( Rick : OK, please give me ( 5 ) ________ tomatoes . Mom : Ihave ( 6 ) ________ orange and ( 7 ) ________ grapes, Rick : Yummy ! Iwant ( 8 ) ________ grapes . Thanks, Mom . Singular and Plural : Spelling Rules 68

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר