עמוד:54

. Answer . 2 * * ענו על השאלות . أجيبوا عن الأسئلة . . a . Write two sentences about Holland, Peru, England or Japan _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ b . Write about children in different countries . Write two sentences . _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Answer . . 3 * * * ענו על אחת השאלות להלן . أجيبوا عن أحد الأسئلة التالية . ? a . How are children around the world different ? How are they the same _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ about your country ? ) מיוחד مميز، خاص ( b . What is special _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ c . Why do people want to travel around the world ? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 54

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר