עמוד:52

. Think and write . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 37 After Course Book page Word Review 3 bag children clothes different everywhere excited games inside list look like maybe need plan read ready sea street the same week write b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . Circle . 2 הקיפו את המילה הנכונה בכל משפט . ضعوا دائرة حول الكلمة الصحيحة في كل جملة . . a . There are many houses in the bag / street b . Martha needs to plan / read the trip . c . John wants to pack games / a list in his bag . d . My brothers are twins . They look the same / different . e . Everywhere / Maybe we can go to the park today . Circle Yes or No . Write . . 3 اكتبوا إذا كانت كل جملة صحيحة ( Yes ) أم خاطئة ( No ) . اكتبوا الكلمات الصحيحة للجُمل الخاطئة بمساعدة الكلمات في القائمة أعلاه . סמנו האם המשפטים נכונים ( Yes ) או לא נכונים ( No ) . כתבו את המילים הנכונות עבור המשפטים שאינם נכונים בעזרת המילים ברשימה . a . There are seven days in a month . Yes / No ___________ b . The children are sad about the trip . Yes / No ___________ c . The children want to take games with them . Yes / No ___________ d . The family needs to read the trip . Yes / No ___________ week 52

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר