עמוד:43

U n it 1 E N G L A N D o u r H O M E Draw ! . 4 * * * ציירו לפי ההוראות . ارسموا وفقاً للتعليمات . l There is a big bag on the bed . l There are two games in the bag . l There are some clothes on the bed . l There is a list on the bed . After Course Book page 28 Check your work . היעזרו בטבלת ההערכה כדי לבצע את משימת הכתיבה . استعينوا بجدول التقييم كي تنفذوا المهمة الكتابية . דיברנו באנגלית . تحدثنا باللغة اإنجليزية . בחרנו 10 פריטים לארוז . اخترنا 10 أغراض كي نرزمها . דיברנו בשקט . تحدثنا بصوت منخفض . דיברנו בנימוס . تحدثنا بطريقة مهذبة . جدول تقييم טבלת הערכה Checklist 43

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר