עמוד:34

The queen Martha The clock John and Kate Mary I am is are in the palace . twins . in the tower . in England . the mother . After Course Book page 17 Word Review 1 bell big bike brother capital clock country family father flag live mother palace queen rainforest ride sister surprise swim tower trip twins visit want Think and write . . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ . b . Write כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . . Write and say . 2 כתבו כל מילה בתרשים הנכון . אחר כך בדקו עם חבר / ה את הפירוש של המילים . اكتبوا كل كلمة في المكان الصحيح . ثم افحصوا مع أحد أصدقائكم معاني الكلمات . . a . b . c surprise l live l flag Write sentences . . 3 חברו לפחות חמישה משפטים בעזרת הטבלה . قوموا بتأليف خمس جُمل على الأقل بمساعدة الجدول . _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 34

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר