עמוד:33

U n it 1 E N G L A N D o u r H O M E Complete . . 3 * * השלימו את המשפטים . היעזרו במילים להלן ובשמות המדינות מתרגיל 1 . أكملوا الجُمل . استعينوا بالكلمات التالية، وبأسماء الدول من التمرين 1 . rainforest l ride l sushi l swim Peru I want to visit ________________ . I want to walk in a _______________ . a I want to go to ________________ . I love to eat _______________ . b I want to visit ________________ . I like to _________________ my bike . c I want to visit ________________ . I want to _______________ with dolphins . d Complete . . 4 * * * השלימו את המשפטים כך שיהיו נכונים לגביכם . . _______________________________ I want to visit I want to see _______________________________ . I want to eat _______________________________ . I want to go to _______________________________ . أكملوا الجُمل بحيث تصبح صحيحة من وجهة نظركم . . Complete . 5 * * * השלימו את המשפטים . השתמשו בכינויי גוף ממחסן המילים . יש יותר מילים ממה שצריך . . a . Kate wants to go to Eilat . __________ wants to swim with dolphins are in the sea in Eilat . __________ b . Rick likes animals . __________ wants to see animals in the rainforest . is in Peru . __________ c . The kids are excited . __________ want to go on a trip around the world . You l He l I l We l She l They l It أكملوا الجُمل . استعينوا بالضمائر التالية . توجد كلمات أكثر من اللازم . 33

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר