עמוד:32

. Listen and complete . 2 * * האזינו לשיחה והשלימו את הטבלה . استمعوا للمحادثة، وأكملوا الجدول . . Complete . 4 * * * השלימו את המשפטים כך שיהיו נכונים לגביכם . أكملوا الجُمل بحيث تصبح صحيحة من وجهة نظركم . . __________________________ a . I want to visit b . I like to ride __________________________ . c . I want to go on a trip to __________________________ . d . For my birthday, I want __________________________ . Write . . 1 * כתבו את שם המדינה המתאימה לכל תמונה . اكتبوا اسم الدولة الملائمة لكل صورة . 16 After Course Book page Holland l Israel l Japan l Peru __________________ b __________________ d __________________ a __________________ c Name Country Why ? Rick Japan I like to ride bikes . Israel Color . . 3 * * צבעו באותו צבע חלקי משפטים הקשורים זה בזה . لوّنوا أجزاء الجُمل المرتبطة ببعضها بنفس اللون . . on Monday The trip to Eilat is Grandma wants to Tom likes to ridein the river . visit England . He likes to swim surprise for the kids . Mother has a his horse . 32

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר