עמוד:28

______________ 4 ______________ 5 ______________ 2 ______________ 1 ______________ 3 . b . Write כתבו את המילים מתרגיל a 1 מתחת לתמונה הנכונה . اكتبوا كل كلمة من كلمات التمرين a 1 تحت الصورة الصحيحة . . Match . 2 * * התאימו בין חלקי המשפטים . لائموا بين أجزاء الجُمل . A queen lives Israel ’ s flag is London is the A clock has numbers . blue and white . capital of England . in a palace . England is a country . Match . . 1 * צבעו באותו צבע מילים הקשורות זו בזו . لوّنوا الكلمات التي لها علاقة ببعضها بنفس اللون . 12 After Course Book page clockbell palace red, blue and white capital Londonflagqueen Read and match . . 2 * * קראו את המשפטים . כתבו את מספר התמונה שכל משפט מתאר . اقرأوا الجُمل . اكتبوا رقم الصورة التي تصفها كل جملة . ___ . a . It is a flag b . There is a bell in the clock tower . ___ c . It is red, white and blue . ___ d . She lives in a big palace . ___ e . It is a big bell in London . ___ f . Her name is Elizabeth . ___ 1 2 3 28

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר