עמוד:26

. Color . 2 * צבעו את כינויי הגוף . لوّنوا الضمائر . he I fit a ityou shesister we they blue there Circle . . 3 * * הקיפו בעיגול את המילה הנכונה בהתאם לתמונה . ضعوا دائرة حول الضمير الملائم للصورة . . a . This is Harry . He / She / It is the father b . This is Martha . We / She / It is the mother . c . They / You / I live in England . d . I / It / They are twins . e . It / She / He is the big brother . Complete . . 4 * * * השלימו את המשפטים בעזרת מחסן המילים . أكملوا الجُمل بمساعدة مجمع الكلمات . . a . This is the family . __________ are happy b . Rick is twelve . __________ is the big brother . c . Mary is the sister . __________ is ten . d . John and Kate are twins . __________ are seven . e . England is a country . __________ is big . They l It l She l He 26

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר