עמוד:19

I n tro d u ctory U n it Read . . 5 תרגלו את קריאת הצלילים של האות r . تمرّنوا على قراءة الحرف r مع الأحرف الصوتية المختلفة . A Special Day It is Thursday morning . Carla puts on her shirt and skirt . She takes her purple bag . She is ready for school . Mark puts on his shirt and jeans . He takes his orange bag . He is ready, too . Father goes to the car with Carla and Mark . He turns the corner to the school . Then father goes to work . Mother is at home . She is planning a surprise party for Carla and Mark . Today is their birthday ! Color . . 6 צבעו את התמונה בהתאם להוראות . لوّنوا الصورة وفقاً للتعليمات . ar : red er : blue ir : green or : brown ur : purple bird word girl camera curly work arm far car turn 19

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר