עמוד:17

I n tro d u ctory U n it Read . . 4 תרגלו את קריאת הצלילים של צירוף האותיות th . تمرّنوا على قراءة الأشكال المختلفة للفظ th . The Three Lost Teeth Ruth has a small box with teeth . They are her baby teeth . When a tooth falls out of her mouth, Ruth puts it in her box . On Thursday there are thirteen teeth in the box . On Sunday there are only ten teeth there . Oh no ! Where are the three missing teeth ? Ruth looks around her room . The teeth aren’t on the carpet . ) עבה سميكة، ثخينة ( shelf . They aren’t under the thick Ruth thinks and thinks . Where are they ? Maybe a took them ? ) גנב سارق ( thief Suddenly Ruth’s brother says, "Look, Ruth ! I see three teeth in the bath . There is no thief after all . " Color . . 5 mouth cheese the shirt shy bath cheetah other match chess thirty thank father watch wash thief shoes brother them that thin sheep this shell mother think choose there hatch then path tooth they lunch together Which letters did you get ? __ __ لوّنوا باللون الأخضر كل كلمة يُلفظ بها th كما يُلفظ في كلمة three . لوّنوا باللون الأصفر كل كلمة يُلفظ بها th كما يُلفظ في كلمة this . צבעו בירוק את המרובעים עם המילים שנשמעות כמו three . צבעו בצהוב את המרובעים עם המילים שנשמעות כמו this . ציור של אילו אותיות קיבלתם ? הסתכלו על מה שצבעתם . على أية رسمة حروف حصلتم؟ انظروا إلى ما لوّنتم . 17

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר