עמוד:10

. Read . 4 תרגלו את קריאת הצלילים של האות o . تمرّنوا على قراءة أشكال اللفظ المختلفة للحرف o . The Dog and the Bones Coco is a dog . He has many long bones . He ) בור حُفرة، جُحر ( likes to hide his bones in a big hole on ) אבן حجر ( near the pond . He puts a yellow stone the hole . Coco is hungry . He wants his bones . But his bones are in the hole near the pond . Where is the stone ? Where is the hole ? Oh no ! The hole The bones are lost, too . . ) אבוד ضائع، مفقود ( is lost Tomorrow Coco can get more yellow bones . Color . . 5 צבעו בכתום את המילים המכילות צליל o קצרה . لوّنوا باللون البرتقالي كل كلمة تحوي حرف o قصير . צבעו בצהוב את המילים המכילות צליל o ארוכה . لوّنوا باللون الأصفر كل كلمة تحوي حرف o ممدود . . Read . 1 קראו את המילים . اقرأوا الكلمات . school cook moon foot tooth book room pool too look stood good The Sounds of OO book, look zoo, too oo oo hop grownose top home boat window coat shop yellow lots tone got joke glow rope rod dog 10

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר