עמוד:9

I n tro d u ctory U n it Color . . 5 צבעו מילים מתחרזות באותו צבע . لوّنوا الكلمات التي لها نفس القافية بلون واحد . might nine try rice buy cry bike mine fine night light higuy hikenice pry kite ice Read . . 1 Sort . . 2 קראו את המילים . اقرأوا الكلمات . מיינו את המילים . صنّفوا الكلمات . mom boat log rainbow rope know cope toast elbow goal pot nose window l top l coat l John l nose l box l frog l cope hot l rob l phone l nod l home l cop l boat l know short o sound long o sound cop window Read, circle and underline . . 3 اقرأوا الجُمل . ضعوا دائرة حول كل كلمة تحوي حرف o قصير . ضعوا خطاً تحت كل كلمة تحوي حرف o ممدود . קראו את המשפטים . הקיפו את המילים המכילות צליל o קצר . מתחו קו מתחת למילים המכילות צליל o ארוך . . a . John got a rope from Ron b . Joan will go home to put on her yellow coat . c . A frog and a goat hop on a log . d . A long dog puts a bone in a hole . The Sounds of O toad oa yellow ow hope o_e frog o 9

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר