עמוד:5

I n tro d u ctory U n it Read . . 4 Color . . 5 Complete . . 6 תרגלו את קריאת הצלילים של האות a . تمرّنوا على قراءة أشكال اللفظ المختلفة للحرف a . لوّنوا باللون الأحمر كل كلمة تحوي حرف a قصير . لوّنوا باللون الأزرق كل كلمة تحوي حرف a ممدود . צבעו באדום את המילים המכילות צליל a קצרה . צבעו בכחול את המילים המכילות צליל a ארוכה . أكملوا الجُمل بواسطة قسم من الكلمات التي وردت في التمرين 5 . Rain, Rain, Go Away Jake is sad . On Sunday it rained . On Monday it rained . On Tuesday it rained and rained . On Wednesday and Thursday it rained, too . Jake has skates . He wants to take his skates and play . But he can’t play in the rain . Wait ! Jake is happy . There is no rain today . Jake can take his skates and play ! Sunday ran make take plan game family happy same snail cat rat today a . We always go to school on _________________ . b . I _________________ a very good cheese toast . c . Are we meeting _________________ after school ? d . Let's play a computer _________________ ! e . My brother and I look the _________________ . השלימו את המשפטים בעזרת חלק מהמילים מתרגיל 5 . 5

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר