עמוד:10

10 ג . הערבים אזרחי ישראל קשורים לערבים תושבי השטחים בקשרי משפחה, ובכל מקרה הם רואים את עצמם כבני אותו העם, העם הפַלַסְטִינִי . ד . בין ישראל לבין הערבים תושבי השטחים יש עדיין סכסוך לגבי השטחים ומי ישלוט בהם . במשך השנים נעשו ניסיונות להגיע לפתרון . יש הסכמים חלקיים, ולכן בחלק מהשטחים יש לתושבים הערבים יותר שליטה, ובחלק אחר – פחות . אבל בשום מקום אין להם שליטה מלאה . בשטחים שולט צה"ל . ה . זהו מצב מורכב מבחינת הערבים אזרחי ישראל, כי מצד אחד הם אזרחי המדינה, הם חלק מהמדינה ונאמנים לה, ומצד אחר הם חלק מהעם שנמצא בסכסוך עם ישראל, סכסוך שלעתים מגיע לאלימות . המורכבות הזאת היא אחת הסיבות לַפְּטוֹר שיש לערביי ישראל משירות בצה"ל . • הגיליון כולל מידע הנוגע לתרבות הערבית ולדתות השונות של הערבים : אסלאם, נצרות וגם הדת הדרוזית . מידע זה מובא כדי להעמיק את ההיכרות עם האחר, עם תרבותו ועם דתו – כי זה חלק ממי שהוא . הכתבה שכותרתה "מה זה אומר להיות מוסלמי" מביאה מידע בסיסי על האסלאם, בין היתר כדי להצביע על המשותף בין האסלאם ליהדות ולהראות לתלמידים היהודים שיש דמיון רב בין הדתות . בכך אנחנו מקוות לקרב בין המגזרים השונים . במוצר המיועד לתלמידים ערבים יש כתבה ששמה "מה זה אומר להיות יהודי" . בקומיקס נחשפים התלמידים היהודים לכמה פתגמים בערבית . פתגמים הם אלמנט המאפיין את התרבות הערבית, ומעניין לראות כי לרוב הפתגמים בערבית יש פתגמים מקבילים בעברית – עוד מרכיב משותף שעשוי לקרב בין האוכלוסיות . • הגיליון כולל מידע על יישובים ערביים בישראל . כתבנו במתינות על כך שבמשך השנים המדינה הקצתה פחות משאבים ליישובים הערביים מאשר ליישובים היהודיים . בשנים האחרונות מושקעים מאמצים לצמצם את הפערים . בהקשר זה כדאי להכיר את הנתונים האלה : בחודש יולי 2016 פרסמה ממשלת ישראל תוכנית מערכתית לשילוב כלכלי של החברה הערבית באמצעות תיקון עיוותים במנגנוני ההקצאה הממשלתיים . התוכנית קובעת : "קיימים פערים משמעותיים בין החברה הערבית לחברה היהודית במרבית המשתנים המצביעים על מידת ההשתתפות הנוכחית והעתידית בכלכלה הישראלית, כגון שיעורי תעסוקה, שיעור האקדמאים, ביצועי מערכת החינוך, נגישות לתחבורה ציבורית ואיתנות הרשויות המקומיות . פערים אלה, אשר צמצומם הוא הכרחי לצורך הגשמת המדיניות הממשלתית לשילוב כלכלי, נוצרו גם בשל מנגנוני תקצוב אשר הקצו בעבר משאבים ממשלתיים שלא בהכרח בהתאם לקריטריונים מובחנים או בהתאם למדיניות לשילוב כלכלי של אוכלוסיות חלשות . כך, נוצרו פערים מבחינת איכות התשתיות, ביצועי מערכות ציבוריות כגון חינוך ופנים, ונגישות לתעסוקה והשכלה, אשר משפיעים באופן ישיר על הצלחת המדיניות הממשלתית בנושא . " ( מקור : http : / / d922 . shivyon . gov . il / 1787 / File / Index / report2707 / ) • בנוסף, קיימת גם אפליה אישית כלפי אוכלוסייה זאת : למשל, אנשים פרטיים או חברות פרטיות מעדיפים פעמים רבות לא להעסיק ערבים ולא להשכיר להם דירות . ראו למשל . http : / / citizenship . cet ac . il / ShowItem . aspx ? ItemID = 7 b9 e0 c02 - 054 b - 4 ef6 - ab03 - c4 f266 f1275 c & lang = HEB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר