עמוד:190

190 6 . نَسْأَلُعَنِٱلْكَلِماتِٱلَّتي تَحْتَها خَطٌّ، كَما في ٱلْمِثالِ . كَم؟مَتى؟ أ . أَكَلَرِضا ثِمارَٱلِْ جاصِفي ٱلْمَساء . ______________________________________ ______________________________________ ب . عُمْرُ هَيْثَم سَبْعُسِنين . ______________________________________ ______________________________________ ت . سافَرَشادي إِلى يافا في ٱلْعُطْلَة . ______________________________________ ______________________________________ ث . قَرَأَتْهُدى عِشْرينَصَفْحَة . ______________________________________ ______________________________________ ج . لَعِبَظافِر في ٱلْمَلْعَبِقَبْلَ أُسْبوع . ______________________________________ ______________________________________ مَتى أَكَلَرِضا ثِمارَٱلِْ جاص؟ نَحْنُ لا نَنْسى أَنْ نُضيفَ ؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר