עמוד:186

186 8 . نُجيبُعَنِٱلَْ سْئِلَةِ . أ . إِلى أَيْنَذَهَبَظافِر؟ _____________________________________________ _____________________________________________ ب . ماذا فَعَلَطَبيبُٱلَْ سْنانِلِظافِر؟ _____________________________________________ _____________________________________________ ت . ما هِيَنَصيحَةُطَبيبِٱلَْ سْنانِلِظافِر؟ _____________________________________________ _____________________________________________ ث . ما هِيَنَصيحَتُنا لِظافِر؟ _____________________________________________ _____________________________________________ ج . لِماذا يُريدُظافِر أَنْيُحافِظَعَلى أَسْنانِهِ؟ نَكْتُبُسَبَبًا واحِدًا . _____________________________________________ _____________________________________________

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר