עמוד:68

68 ثو ثُتو تُبو بُئو ءُ دو دُخو خُحو حُجو جُ سو سُزو زُرو رُذو ذُ طو طُضو ضُصو صُشو شُ فو فُغو غُعو عُظو ظُ مو مُلو لُكو كُقو قُ يو يُوو وُهو هُـنو نُ فَعّالِيَّةٌلِلِْ ثْراءِ : نُلَوِّنُٱلْمَقاطِعَٱلَّتي نَسْتَطيعُقِراءَتَها، كَما في ٱلْمِثالِ . نَرْسُمُ وَنُلْصِقُ صُوَرًا في ٱلدَّفْتَِ لِلْمَقاطِعِٱلَّتي لَوَّنّاها .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר