עמוד:56

56 2 . نَكْتُبُحَرْفَٱلْعَيِْٱلْمُلئِمَفي كُلِّكَلِمَةٍ، كَما في ٱلْمِثالِ . ( ع ، عـ ، ـعـ ، ـع ) 3 . نُرَتِّبُ ٱلْكَلِماتِ في جُمْلَةٍصَحيحةٍ . دُمو___نَبْـ___سا___َـدَ__َنان ___ـادَسـُ___ ـاد__َ_ـدَسبا___َ عـ 1 . نَكْتُبُ . حَرْفُ ٱلْعَيْ ع عـ ـعـ ـع ع نَعام عَنْكَبوت ضِفْدَع عـ ـعـ ـع ع ـ ـ مُراد رَوَتْسُعاد وُرودَ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר