עמוד:52

52 1 . نَكْتُبُ . 2 . نَجْمَعُٱلْحُروفَ، وَنَكْتُبُكَلِماتٍ، كَما في ٱلْمِثالِ . 3 . نَكْتُبُحَرْفَٱلنّونِٱلْمُلئِمَفي كُلِّكَلِمَةٍ، كَما في ٱلْمِثالِ . ( ن ، نـ ، ـنـ ، ن ) حَرْفُ ٱلنّون ن نـ ـنـ ـن ن = و + ن + ر = و + ن + س = ا + ن + ر = ا + ن + سَوْسَـ__سَـ__َـدحَنا__رَوا__ __ـورانمَرْوا__مَـ___ـاررَ__ـا ن ن سَوْسَن كَنْغَر نَمْر ـن ـنـ نــ ن نور

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר